AAU logo

AAU Arctic

event

Invitation til ph.d.-forsvar om unges liv med medier i grønlandske byer

Invitation til ph.d.-forsvar om unges liv med medier i grønlandske byer

Jette Rygaard forsvarer sin ph.d.-afhandling: Mediespejlet - Kvantitative og kvalitative undersøgelser over 12-25 årige unges liv med medier i grønlandske byer 1996-2016

Time

09.03.2018 kl. 13.00 - 16.00

Description

OM AFHANDLINGEN

Denne afhandling handler om grønlandske unges mediebrug. Afhandlingen stiller spørgsmål som: Hvilke medier bruger de unge i deres hverdag? Hvad interesserer dem? Hvad er hovedudfordringen for de unge i relation til deres medieforbrug som for eksempel 'adgang'? Hvordan bruger disse unge mennesker medier til at optimere deres identitet og deres livsvilkår som unge lokale i en globaliseret verden?

LÆS MERE OG DOWNLOAD AFHANDLINGEN

 

PH.D.-VEJLEDER

Professor Lone Dirckinck-Holmfeld, Aalborg Universitet


BEDØMMELSESUDVALG

Professor Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet København, Institut for Læring og Filosofi
Professor Marianne A. Stenbaek, McGill University, Department of English
Professor Peter Berliner, Aarhus Universitet, Institut for læring og uddannelse


RECEPTION

Institut for Kommunikation og Psykologi er vært ved en reception efter forsvaret. Alle er velkomne!


PRIS

Free

 

Host

Institut for Kommunikation og Psykologi

Address

Auditoriet (1.008) på A.C.Meyers Vænge 15, København