AAU Arctic

News from AAU Arctic

AAU ARCTIC ÅRSRAPPORT 2017

AAU ARCTIC ÅRSRAPPORT 2017

AAU Arctic blev startet i 2016 som en tværgående platform for forskere på Aalborg Universitet, der arbejder med Arktis og arktiske spørgsmål. Inspirationen til initiativet var AAU-strategien Viden for Verden, der fokuserer på videnskabelig excellence, tværfaglig og intensivt vidensamarbejde med det øvrige samfund – og så naturligvis en voksende mængde arktiske projekter, fra sundheds- og ingeniørvidenskab til planlægning, samfundsvidenskab og kulturstudier.

Siden etableringen af AAU Arctic er udviklingen gået stærkt: Den interne organisation på tværs af fakulteterne er kommet på plads, faglige aktiviteter er blevet udviklet på kryds og tværs af traditionelle skillelinjer, der er blevet hjemtaget nye eksterne bevillinger til en lang række projekter, og vidensamarbejdet med det øvrige samfund er blevet styrket.

Årsrapport 2017 giver et overblik over de mangfoldige initiativer og aktiviteter i den forløbne tid – for at gøre status naturligvis og for at inspirere til nye projekter og samarbejder.

Download årsrapporten 

 

Forfatter: Lill Rastad Bjørst og Anne Merrild Hansen

Forlag: AAU Arctic og Aalborg Universitet

Layout: Lea Rathnov, Hofdamerne

Korrekturlæser: Anja Egede Frederiksen

Fotograf: Lill Rastad Bjørst, Anne Merrild Hansen, Jesper Hansen og Lars Demant-Poort

Forside: Havnen i Qaqortoq april 2018 (fotograf: Lill Rastad Bjørst)

Publiceret: 1. maj 2018, Aalborg