AAU logo

AAU Arctic

News from AAU Arctic

AAU researchers leave their mark on the Climate Summit in Bonn

AAU researchers leave their mark on the Climate Summit in Bonn

Friday, November 10th three AAU researchers will host a roundtable debate on “climate refugees” at the COP23 climate summit currently taking place in Bonn.

The climate summit in Bonn includes a series of sessions and debates on various climate-related topics. One of these sessions is a roundtable debate on the main aspects of the climate migration issue touching on topics like climate change, human rights and forced migration. The roundtable debate, which Aalborg University has the honour of hosting, is part of the programme for ‘Climate Law and Governance Day’ conducted in connection with COP23.


CLIMATE CHANGE, HUMAN RIGHTS AND FORCED DISPLACEMENT

The roundtable seeks to understand to what extent international law is ready to include climate change effects, which do not know boarders or frontiers, such as e.g. the protection of vulnerable people who are forced to move due to climate change. Considering that the term “climate change refugee” does not exist, legally speaking, the session aims to build bridges between human rights, climate change, other law areas and other hybrid legal tools or even tools from other disciplines. The purpose of the session is to understand how we can approach crucial human rights and justice issues as well as the issue of resilience of forced displaced persons in the light of the UNFCCC protocol and in the post-2015 Paris Agreement area.

The roundtable debate on ’Climate Change, Human Rights and Forced Migration’ will be hosted by Associate Professor Sandra Cassotta from the Department of Law, Associate Professor Jesper Lindholm from the Department of Law and Assistant Professor Martin Lemberg-Pedersen from Global Refugee Studies at the Department of Culture and Global Studies.

In addition, Sandra Cassotta is the lead author of part of the Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) coming report on the state of the Earth, and she will form part of the programme committee compiling the programme for ‘Climate Law and Governance Day’ at COP24 next year.


CONTACT INFORMATION:

Sandra Cassotta, sac@law.aau.dk phone: +45 9940 2789 / +45 22810128

Jesper Lindholm, jl@law.aau.dk phone: +45 9940 9873 / +45 2539 6813

Martin Lemberg-Pedersen, lemberg@cgs.aau.dk phone: +45 9940 2853

Read more about COP23: https://cop23.unfccc.int/

 

----------------------------------- DANSK  -----------------------------------------------

 

AAU-FORSKERE SÆTTER AFTRYK PÅ KLIMADEBATTEN VED KLIMATOPMØDE I BONN

Tre AAU-forskere er fredag værter ved en debat om klimaflygtninge ved klimatopmødet COP23, der i øjeblikket afholdes i Bonn.

Som en del af klimatopmødet i Bonn, afholdes der en række sessioner og debatter, der omhandler forskellige klimarelaterede emner. En af disse debatter bliver en diskussion af de vigtige aspekter, der er knyttet til klimaflygtningeproblematikken, herunder klimaforandringer, menneskerettigheder og migration. Debatten, som Aalborg Universitet har fået æren af at stå for, er en del af programmet for 'Climate Law and Governance Day', der afholdes som led i COP23.


LOVGIVNING, MENNESKER OG KLIMAET

Kort fortalt drejer diskussionen sig om, hvorvidt de internationale love og regler er forberedt på at håndtere effekterne af klimaforandringerne, som jo ikke lader sig begrænse af landegrænser. Det vil få betydning for en række i forvejen sårbare mennesker i de mest udsatte områder, hvis de er nødt til at flytte pga. oversvømmelser forårsaget af klimaændringerne. Formålet med debatten er belyse problematikken og dens mulige løsninger set fra både en humanitær og en lovgivningsmæssig synsvinkel. Vinkler de tre AAU-forskere er garanter for qua deres forskningsmæssige baggrunde.

Det er de tre forskere lektor Sandra Cassotta, Juridisk Institut, samt lektor Jesper Lindholm, Juridisk Institut og adjunkt Martin Lemberg-Pedersen, Institut for Kultur og Globale Studier, der varetager værtsrollen.

Sandra Cassotta er desuden ledende forfatter på en del af det internationale klimapanels (IPCCC) kommende rapport om klodens tilstand, og vil indgå i den programkomite, der til næste års COP24 sammensætter programmet for 'Climate Law and Governance Day'.


KONTAKTOPLYSNINGER:

Sandra Cassotta, sac@law.aau.dk Tlf.: 9940 2789 / +45 22810128

Jesper Lindholm, jl@law.aau.dk Tlf.: 9940 9873 / 2539 6813

Martin Lemberg-Pedersen, lemberg@cgs.aau.dk Tlf.: 9940 2853

Læs mere om COP23: https://cop23.unfccc.int/