AAU Arctic

Polarforskerdag 2018- Oplægsholdere

Oplægsholderne ved Polarforskerdagen 2018

Anders Koed Madsen

Titel: De nye forskningsmetoder og teknologier: Big data og sociale medier

Anders Koed Madsen er ph.d. og lektor i Tekno-antropologi ved Aalborg Universitet København. Anders har gennem de seneste 10 år arbejdet i feltet mellem nye digitale metoder og organisatorisk beslutningstagen og har netop igangsat forskningsprojektet ’Doing data together’, der i samarbejde med GEHL undersøger hvordan digitale spor på f.eks. Instagram og Facebook kan gøre byplanlæggere klogere på byers uformelle orden. Anders er blandt grundlæggerne af Tekno-antropologisk laboratorium, som arbejder med udvikling af nye data-intensive humanistiske metoder og han har senest publiceret i journals som Big Data & Society, The Information Society og International Political Sociology.

Anders Kristian Munk

Titel: De nye forskningsmetoder og teknologier: Big data og sociale medier

Anders Kristian Munk er leder af Teknoantropologisk Laboratorium og arbejder med at udvikle og afprøve nye digitale metoder til samfunds- og humanvidenskaberne. Han er cand.mag. i europæisk etnologi fra Københavns Universitet og ph.d. i humangeografi fra University of Oxford. Han har blandt andet arbejdet med kortlægning af kontroversielle debatter på de sociale medier og er medforfatter til den første dansksprogede grundbog om digitale metoder.

Andreas Krog

Titel: Moderator ved Mythbusters-panel

Uddannet journalist fra Danmarks Journalist Højskole. Arbejdet som journalist og redaktør på en række fagmedier om it, luftfart og forsvar samt været kommunikationsrådgiver i TDC og DONG Energy. I dag redaktør af portalerne Altinget: arktis og Altinget: forsvar.

Anne Merrild Hansen

Titel: Afsluttende Keynote

Anne Merrild Hansen er leder af AAU Arctic og Professor ved Aalborg Universitet og Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet. Hun er Fulbright Arctic Alumni og er udpeget som rådgivende ekspert for EUPolarNet. Anne Merrild Hansen har forsket og publiceret bredt om storskalaindustriers påvirkninger på miljø og lokalsamfund og bidraget til at udvikle konsekvens-vurderingsmetoder i Arktis.

Aqqaluk Lynge

Titel: (Panel) Tænkepause med forskerpanel

Aqqaluk Lynge er født i 1947 i Aasiaat. Aqqaluk er forfatter med 12 bøger bag sig. Han er mest kendt for sit virke som leder af Inuit Circumpolar Council i mere end en menneskealder og som også førte til medlemskab i FN’s Permanent Forum for Oprindelige Folks Anliggender fra 2004-2007. Han er uddannet socialrådgiver, men har også arbejdet som programsekretær i KNR. Aqqaluk Lynge har været medlem af både Landsstyre og Landsting og af den dansk/grønlandske Selvstyrekommission.  Sammen med WWF Danmark fik ICC lavet flere rapporter om borgerinddragelse i storskalaprojekter i 2014. I 2006 indledte Aqqaluk Lynge et samarbejde Dartmouth College som resulterede i etableringen af udvekslingsprogram for de studerende i Ilisimatusarfik og Dartmouth. I 2008 var Aqqaluk Lynge Senior Fellow på samme universitet hvor han i 2012 fik en æres doktorgrad.

Carina Ren

Titel: De nye forskningsmetoder og teknologier: Big data og sociale medier

Carina Ren er ph.d. og lektor i turisme og kulturel innovation ved Aalborg Universitet København. Hun har i en årrække arbejdet med branding af Grønland og med arktiske fremtider i krydsfeltet mellem klimaforandringer og turisme. I 2017 ledede hun forskningsprojektet ”Turismeudvikling i Grønland. Afdækning of inspiration” og arbejder nu videre med udvikling af kulturel bæredygtig turisme i Arktis under projektet ARCTISEN. Her ser hun nærmere på, hvorledes turismen kan styrkes gennem samarbejde, videndeling og kapacitetsopbygning på tværs af arktiske destinationer.

Christina Viskum Lytken Larsen

Titel: (Panel) Principper for god forskning: “Vigtigheden af etiske retningslinjer for den sundhedsvidenskabelige forskning i Grønland” 

Christina Viskum Lytken Larsen er seniorrådgiver og leder af Center for Folkesundhed i Grønland ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Af baggrund er hun sociolog med en ph.d. i folkesundhed. Christina VL Larsen er ansvarlig for Befolkningsundersøgelsen i Grønland, der gennemføres ca. hvert fjerde år med det formål at monitorere sundhedsudviklingen i Grønland. Som seniorrådgiver varetager hun således også en lang række myndighedsbetjeningsopgaver for Det grønlandske Selvstyre på social og sundhedsområdet. Forskningsmæssigt har Christina VL Larsen gennem mere end 10 år beskæftiget sig med folkesundhed i Grønland. Særligt med fokus på sociokulturelle uligheder i sundheden, mental sundhed blandt unge, implementering af sundhedsfremmende strategier og selvmordsforebyggelse.    

 

Finn Danielsen

Titel: (Panel) Mythbusters-panel 

Finn Danielsen er dr.scient. og medstifter af Nordeco. Nordeco er spydspids indenfor udvikling af kapacitet i redskaber, der styrker demokratisk borgerinddragelse i ressource-forvaltning.  I Grønland har han hjulpet Departementet for Fiskeri og Fangst med at opbygge Pisuna-programmet. Pisuna ’åbner dørene’ for bruger-viden i forvaltningen af de levende ressourcer. Det sætter små afsides bygder i stand til at overleve på bæredygtig vis. Pisuna blev tildelt Nordisk Råds Miljøpris 2018.  Han leder et nyt tematisk netværk ”Collaborative Resource Management” for University of the Arctic. Desuden er han medredaktør af tidsskrifterne "Citizen Science: Theory and Practice" og "Conservation Letters”, bl.a. for Society for Conservation Biology.

Gitte Reimer Adler

Titel: (Panel) Principper for god forskning, "Ilisimatusarfik's etiske retningslinjer og mangel på samme"

Kulturhistoriker, ph.d., lektor fra Ilisimatusarfik. Afdelingsleder ved afdeling for Kultur- og Samfundshistorie fra 2012-2017. Institutleder ved Institut for Kultur, Sprog og Historie fra 2015-2017. Rektor ved Ilisimatusarfik fra 1. december 2017.

Henrik Vesterskov Johansen

Titel: Fremtidens forskningsformidling: Sikumiut

Henrik Vesterskov Johansen har siden 2005 været CEO i Aalborg Zoologiske Have. Henrik er uddannet økonom på Aalborg Universitet i 1987. Han arbejdede fra 1987 – 1995 i revisionsfirmaet PWC som ledende revisor, og var kontorchef i advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain fra 1995 - 2005. 

Jens Heinrich

Titel: (Panel) Tænkepause med forskerpanel

Jens Heinrich er historiker, ph.d. og specialkonsulent ved Grønlands Repræsentation i København. Ph.d.-afhandlingen fra Ilisimatusarfik omhandlede Grønlands modernisering under og efter Anden Verdenskrig. Jens har været tilknyttet projektet 'Til Gavn for Grønland', udredning om de juridisk faderløse og DIIS´afkoloniseringsudredning. Jens har desuden været medlem af Grønlands Forsoningskommission, arbejdet som inspektør på Grønlands Nationalmuseum og som politisk konsulent for Inuit Ataqatigiit i Folketinget.

Jon Rahbek-Clemmensen

Titel: (Panel) Mythbusters-panel 

Jon Rahbek-Clemmensen er lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, hvor hans forskning bl.a. fokuserer på arktisk stormagtspolitik og på hvordan Rigsfællesskabet navigerer i et Arktis i forandring. Han har udgivet flere peer-reviewed publikationer om disse emner, inklusiv Greenland and the International Politics of a Changing Arctic (Routledge, 2017), som han redigerede med Kristian S. Kristensen. Han har en ph.d. i International Politik fra London School of Economics og har tidligere været tilknyttet Syddansk Universitet, DIIS, Columbia University og Center for Strategic and International Studies. Han har holdt skriftlige eller mundtlige oplæg i USA’s Kongres, det britiske Underhus, Folketinget og Forsvarsministeriet m.fl og har bidraget til historier i de fleste større danske medier, samt til førende internationale medier, inklusiv New York Times, The Economist, BBC, The Guardian, Le Figaro, National Public Radio og Al-Jazeera.

Josephine Nymand

Titel: (Panel) Principper for god forskning: “Forskningsetik fra et naturvidenskabeligt perspektiv” 

Josephine Nymand er biolog med en ph.d.-grad i arktisk terrestrisk biologi fra Københavns Universitet. Hun blev udpeget som formand for Grønlands Forskningsråd i 2017. Josephine er også afdelingschef for Afdeling for Miljø og Råstoffer, Grønlands Naturinstitut. 

Siden 1988 har Josephine arbejdet med arktiske forhold både under sine studier, og siden hun blev færdiguddannet biolog. Gennem hele sin karriere har Josephine haft fokus på anvendt forskning. Hun har stor erfaring med at indarbejde lokal viden og lokal brug af ressourcer i sit arbejde.

Kelton Minor

Titel: Greenlandic Perspectives on Environmental Change: Field Notes from a Country-Wide Mixed Methods Project (In English)

Kelton Minor er tidligere US Denmark Fulbright Fellow, og ny Ph.d.-studerende ved Københavns Universitets Centre for Social Data Science (SODAS) og forsker ved Kraks Fond Institute for Urban Economic Research. Kelton har en MSc i Human Environment Relations fra Cornell University. Hans Ph.d.-forskning undersøger, hvordan globale miljøforandringer kan påvirke det offentlige liv, sundhed og adfærd på tværs af forskellige socialøkologiske sammenhænge.

Konrad Nuka Godtfredsen

Titel: Forskningsformidling & kunst - et animationsfilmprojekt

Kunstner og illustrator, Andala & co. Konrad Nuka har netop afsluttet et 12-årigt projekt "Oqaluttuat" i samarbejde med Danmarks Nationalmuseum og det grønlandske undervisningsmiddelforlag Ilinniusiorfik med formidling af Grønlands forhistorie i fire tegneseriealbums. Han har desuden illustreret en lang række undervisningsmaterialer, børnebøger, frimærker mm. Konrad Nuka arbejder pt bl.a. på et formidlingsprojekt for KU, TORS "Shkarat Msaied Neolithic Project" og som art director på en stor animationsfilm "Raven Girl" for Angel Films, NØRLUM og den canadiske co-producer Taqqut. Filmen tager udgangspunkt i formidling af nogle af de grønlandske myter og sagn. Han har udstillet i Japan, Frankrig, Alaska, Island mm. og planlægger nu en større udstilling i Tyskland.

Lida Lennert

Titel: Velkomst 

Lida Lennert er Repræsentationschef ved Grønlands Repræsentation i København og har været det siden 2016. Hun er jurist fra Københavns & Oslo Universitet i 1998, i tillæg har hun en Master i Internationale olie- juridiske forhold fra University of Dundee i Skotland. Hun startede sin karriere i Hjemmestyret, i Råstofdirektoratet i 1998, hvor Lida også har været udsendt til DONG A/S i Hørsholm og til Phillips Petroleum i Stavanger. I 2004 blev hun udsendt som ambassadesekretær i Bruxelles og i 2007 ansat som afdelingschef for Udenrigsdirektoratet i Nuuk, inden hun overtog stillingen som Repræsentationschef i Bruxelles ved udgangen af 2008. 

Lida er desuden bestyrelsesmedlem i Hans Lynges Fond, Nordatlantens Brygges Fond, Arktisk Institut.

Lill Rastad Bjørst


Foto: Hjortlund Medier

Titel: Velkomst

Lill Rastad Bjørst er ansat som lektor på Aalborg Universitet med en Ph.d. fra Eskimologi og Arktiske Studier på Københavns Universitet. Hun er forskningsleder af CIRCLA (Centre for Innovation and Research in Culture and Living in the Arctic) og forskningskoordinator for AAU Arctic. Hendes egen forskning har fokus på emner som minedrift i Grønland, turisme, erhvervsudvikling og Grønland og Arktis i internationale diskussion om klima og miljø. Desuden er hun fagredaktør af bogserien Man & Society, en underserie af Monographs on Greenland / Meddelelser om Grønland.

Lisbeth Valgreen

Titel: Forskningsformidling & kunst - et animationsfilmprojekt

Cand.mag i eskimologi og arktiske studier og forfatter, Andala & co. Lisbeth har i en årrække arbejdet med formidling af Grønland og har fået udgivet en række børnebøger og undervisningsmaterialer. Hun har skrevet storylines til de to seneste albums fra Oqaluttuat-projektet i samarbejde med Konrad Nuka Godtfredsen, Danmarks Nationalmuseums og det grønlandske undervisningsmiddelforlag Ilinniusiorfik. Pt. arbejder Lisbeth som forfatter og screenplaywriter på animationsfilmen "Raven Girl" for Angel Films og NØRLUM og den canadiske co-producer Taqqut. "Raven Girl" tager i udgangspunkt i formidling af de grønlandske myter i en moderne kontekst. Hun laver desuden udstillinger i samarbejde med Konrad Nuka Godtfredsen, holder foredrag mm.

Liselotte Odgaard

Titel: (Panel) Mythbusters-panel

Liselotte Odgaard er forsker ved Udenrigspolitisk Selskab. Hun har udgivet et stort antal bøger og artikler om kinesisk og asiatisk sikkerheds- og udenrigspolitik og deltager ofte i policy dialoger som fx Arctic Circle Assembly og Xiangshan Forum, som er det kinesiske militærs dialog med omverdenen. Hun har været gæsteforsker ved institutioner som fx Harvard University og Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Minik Rosing


Foto: Les Kaner

Titel: Afsluttende Keynote og (Panel) Tænkepause med forskerpanel

Minik Rosing er professor i Geologi ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, og formand for Ilisimatusarfiks bestyrelse. Han forsker i livets oprindelse på Jorden og livets indflydelse på jordens geologiske udvikling. Derudover har han stor interesse i at benytte forskning til at stimulere en harmonisk samfundsudvikling i Grønland.

Morten Meldgaard

Titel: Dansk og grønlandsk polarforskning før og nu: Forskning og uddannelse i Grønland

Morten Meldgaard er i dag professor ved Københavns Universitet og adjungeret professor ved Grønlands Universitet. MM har bopæl i Nuuk. Tværfaglighed og samarbejde mellem Grønland og Danmark har været ledetråde i MM’s karriere. MM har været direktør for Galathea 3, Nordatlantens Brygge, Dansk Polarcenter mfl. og i de senere år organiseret og deltaget i forskningsprojekter, etablering af UNESCO-verdensarvsparker i Grønland, opbygning af naturvidenskabelig uddannelse i Grønland og medlemskab af Grønlands Forskningsråd.

Naja Carina Steenholdt

Titel: Moderator ved Oplæg ved ph.d.-studerende

Naja Carina Steenholdt er uddannet cand.scient.adm fra Ilisimatusarfik i 2017. Siden november 2017 har hun været tilknyttet Aalborg Universitet og Ilisimatusarfik som dobbeltindskrevet ph.d.-studerende. Hendes forskningsprojekt handler om livskvalitet og sociale indikatorer i Grønland. Naja Carina er desuden affilieret medlem af forskningsgruppen CIRCLA – Centre for Innovation and Research in Culture and Living in the Arctic i Aalborg Universitet. Til daglig bor Naja Carina i Haslev med sin kæreste Olaf og deres fælles datter.

Parnuna Egede Dahl

Titel: (Panel) Mythbusters-panel 

Parnuna Egede Dahl er Ph.d.-studerende og dobbeltindskrevet på Ilisimatusarfik/Universitetet i Grønland samt Aalborg Universitet. I samarbejde med Inuit Circumpolar Council – Grønland undersøger hun hvordan oprindelige folks viden kan bruges i miljøvurderinger af råstofprojekter i Arktis, med særligt fokus på Grønland og den arktiske del af Canada. Hun har arbejdet en del i grænsefladen mellem oprindelige folks rettigheder, miljøspørgsmål, og Arktisk politik.

Patrik Andersson


Foto: Hjortlund Medier

Titel: China in the Arctic: Mining and Geopolitics (In English)

Patrik Andersson er erhvervs-PhD ved Aalborg Universitet og de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Hans forskningsprojekt undersøger hvordan mineralinteresser og geopolitiske prioriteter påvirker kinesiske investeringsbeslutninger inden for den arktiske mineralsektor. Patrik har boet i Kina i mere end otte år, og har tidligere opnået en kandidatuddannelse i asiatiske studier fra Lunds Universitet, en kandidatgrad i klassisk kinesisk litteratur fra Beijing Normal University og en bachelorgrad i kinesisk fra Sichuan University.

Per Michael Johansen

Titel: Velkomst

Professor Per Michael Johansen har været Rektor på Aalborg Universitet siden 2014. Han har en ph.d.-grad i optik fra Aalborg Universitet, en Dr.scient grad i fysik fra Københavns Universitet, og han er tidligere dekan ved det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Per Michael Johansen er næstformand for rektorkollegiet ved Danske Universiteter. Herudover er han medlem af flere internationale og nationale udvalg og sidder i bestyrelsen ved flere private virksomheder og fonde. Per Michael Johansen er forfatter og medforfatter på mere end 120 videnskabelige publikationer og rapporter.

Pipaluk Lykke


Foto: Carsten Egevang

Titel: (Panel) Tænkepause med forskerpanel 

Lykke forvalter en kulturplatform, NEBULA, der har til formål at styrke Inuit-samfund og diversificere billedet og forståelsen af ​​oprindelige kulturer. Lykke tog initiativ til Arctic Nomads-projektet for at beskytte og bevare arktiske Inuit-samfunds aftagende hundslædekultur og den oprindelige slædehund. Hun er nu kurator på udstillingen for QIMMEQ forskningsprojektet.

 

Robert Chr. Thomsen


Foto: Hjortlund Medier

Titel: Velkomst

Robert Chr. Thomsen er ansat som Lektor og Studieleder, Skolen for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet. Hans forskningsfelt er Arktis med et særligt fokus på Canada og Grønland og national identitet og nationalisme og selvstændighedsbevægelser.

Stine Djørup

Titel: Moderator ved Etiske guidelines for Arktisk forskning

Stine Djørup er ph.d. i videnskabsteori fra Københavns Universitet i 2016 og fuldmægtig i Kontoret for Globalt Samarbejde om Forskning og Uddannelse i Styrelsen for Forskning – og Uddannelse. Stine Djørup har beskæftiget sig med forskningspolitik – og administration siden 2001, hvor hun startede i den daværende Forsknings- og Innovationsstyrelse. Hun har desuden arbejdet som Senior Advisor i Velux Fonden og som underviser ved Københavns Universitet.

Tommy Ahlers


Foto: Kim Vadskær

Titel: Den nye platform

Tommy Ahlers er Uddannelses- og forskningsminister for Venstre. Tommy Ahlers er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2001. I 2017 blev han medlem af Disruptionsrådet, der er nedsat af VLAK-regeringen. Tommy Ahlers har en lang erfaring indenfor iværksætteri, og har været direktør for og stifter af en række virksomheder i løbet af sin karriere.

Tove Lading

Titel: De nye forskningstemaer 

Tove Lading er lektor ved DTU Byg og arkitekt maa, med speciale i arktisk byggeri. Hun har siden 2010 undervist på ingeniøruddannelsen i Arktisk Teknologi og forsket i den grønlandske byggesektor. Hun har i en årrække drevet selvstændig virksomhed med speciale i bæredygtighed, og var tilknyttet DTU som ekstern lektor i bæredygtigt byggeri og planlægning. Hun er nu leder af forskningsprojektet ”ABC – Arktisk Byggeskik” (som også AAU deltager i) samt af projektet ”Prøvehus i Nuuk”.